Reklamni materijal

A-BOARD A1

36.014

Aluminijumski reklamni ram

Cena: 115 €

A-BOARD B1

36.015

Aluminijumski reklamni ram

Cena: 135 €

A-BOARD B2

36.016

Aluminijumski reklamni ram

Cena: 94 €

ADVERT

36.030

Plastični reklamni pult

Cena: 64 €

BILD

36.003

Plastični reklamni pult

Cena: 74 €

BRAND

36.027

Plastični reklamni pult

Cena: 69 €

COUNTER

36.028

Plastični reklamni pult

Cena: 75 €

INFO MENU BOARD A3

36.017

Aluminijumski reklamni ram

Cena: 57 €

INFO MENU BOARD A4

36.018

Aluminijumski reklamni ram

Cena: 53 €

PANEL

36.029

Plastični reklamni pult

Cena: 64 €

PULT

36.020

Plastični reklamni pult

Cena: 59 €

ROLL UP 100

36.008

Aluminijumski reklamni pano

Cena: 30.9 €

ROLL UP 120

36.007

Aluminijumski reklamni pano

Cena: 38.9 €

ROLL UP 85

36.002

Aluminijumski reklamni pano

Cena: 20.9 €

SNAP FRAME A1

36.009

Aluminijumski reklamni ram

Cena: 22.9 €

SNAP FRAME A2

36.031

Aluminijumski reklamni ram

Cena: 17.9 €

SNAP FRAME A3

36.010

Aluminijumski reklamni ram

Cena: 9.35 €

SNAP FRAME A4

36.011

Aluminijumski reklamni ram

Cena: 6.99 €

SNAP FRAME B1

36.012

Aluminijumski reklamni ram

Cena: 29.9 €

SNAP FRAME B2

36.013

Aluminijumski reklamni ram

Cena: 19.9 €

WIND DISPLAY A1

36.019

Aluminijumski reklamni ram sa postoljem

Cena: 139 €

WIND DISPLAY B1

36.032

Aluminijumski reklamni ram sa postoljem

Cena: 149 €